A MOZAIK - Jólléted Darabkái Facebook oldal nyereményjáték-szabályzata


#1 Nyereményjáték

Fődíj: 6 alkalmas Jógabérletből és 30 perces Indiai Fejmasszázs kuponból álló 21.000 Ft értékű csomag, mely a pécsi Jógi Barlangban használható fel

Különdíj: 4.000 Ft értékű 30 perces Indiai Fejmasszázs kupon, mely a Jógi Barlangban használható fel

Sipos László e.v. (székhely: MAGYARORSZÁG, 7621 PÉCS VÁRADI ANTAL UTCA 2., adószám: 55373629-1-22, továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott MOZAIK nevű nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi. A Szervező egyben a nyereményjáték lebonyolítója is.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot és a GDPR által meghatározott adatvédelmi irányelveket és szabályokat (továbbiakban: Felhasználó).

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező és alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A játék időtartama: 2024.06.03. 18:00 óra-tól addig, amíg a Játék menetében meghatározott leírás alapján meg nem nyerik a fődíjat.

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 2 nyertest hirdetünk ki.

Az első nyertes az, aki leghamarabb találja ki, mi látható a képen a "Játék menete" című leírás alapján. Az első nyertes jogosult a Fődíjra.

A Különdíjra jogosult 2. nyertest a Facelift/Facebook Nyertes programon keresztül sorsolás útján választjuk ki. A sorsolás időpontja: a fődíj megnyerését követő nap 16:00 óra.

A 2. nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.

A Nyereményjáték felületének, így a játék lezárásának ideje a Fődíj megnyerésének idejével azonos, melynek leírása a Játék Menete című részben található.

Eredményhirdetés sorsolás alapján: a fődíj megnyerését követő nap 18:00 óra

Eredményhirdetés a MOZAIK - Jólléted Darabkái oldalán, valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.

Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a Nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. A játék menete

1. Találd ki, mit ábrázol a nyereményjáték posztban megadott kép, és írd meg hozzászólásban. Az első helyes megfejtő nyeri a fődíjat!

2. Ha nem találod ki az első kép alapján, ne aggódj! Minden nap egy részletesebb mozaikképet osztunk meg, amíg valaki rá nem jön a megoldásra.

3. Még ha nem is vagy biztos a tippedben, érdemes próbálkoznod! A hozzászólók közül Különdíjat sorsolunk.

A Nyertessel az ő kommentjére adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékokról

Az online játék során a következő ajándék nyerhető meg:

Fődíj: 6 alkalmas Jógabérletből és 30 perces Indiai Fejmasszázs kuponból álló 21.000 Ft értékű csomag, mely a pécsi Jógi Barlangban használható fel

Különdíj: 4.000 Ft értékű 30 perces Indiai Fejmasszázs kupon, mely a Jógi Barlangban használható fel

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A nyeremény átruházható másra , de készpénzre át nem váltható.

A Szervező a Nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező az ajándék tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A bérlet és a kupon az online kapcsolatfelvétel során kerül kiküldésre. Amennyiben a nyertes hibájából nem jön létre az online egyeztetés a nyereményt  a Szervezőtől nem követelheti.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. Sipos László e.v. Játékos/Felhasználó személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos/Felhasználó előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, írásbeli hozzájárulása nélkül.

9. A Facebook semmilyen formában nem támogatta a nyereményjátékot és nem is vonható felelősségre.

Pécs, 2024. június 3.